Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Cenník

Cenník realitnej kancelárie Renami s.r.o. prevádzkovanej spoločnosťou Renami s. r. o., IČO: 516 617 81, so sídlom: Hraničná 1728/18, Bratislava 821 05

Adresa prevádzky na uplatňovanie reklamácií: centrála Renami 2 s.r.o. ulica Svornosti 43, 821 06 Bratislava, mobilný kontakt +421 907 787 808marek.murko.@renami.sk

Provízia je odmena realitnej kancelárie (ďalej aj „RK“ alebo „sprostredkovateľ“) za služby, ktoré RK poskytuje.  Provízia je konečná a nenavyšuje sa o ďaľšie poplatky.

Realitná kancelária Renami s.r.o. má v cene inzerovaných nehnuteľností vždy zahrnutú dohodnutú províziu. Províziu realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie, to znamená, že províziu účtujeme len kupujúcej, alebo len predávajúcej strane (podľa typu obchodu). Provízia sa platí až po uzatvorení obchodu. Je uvedená výlučne v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá špecifikuje aj obsah služby. Cena služby je realitnou kanceláriou vopred oznámená v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy, spolu s poučením podľa zákona č.102/2014 Z.z. v znení noviel. Realitná kancelária je povinná poučiť záujemcu o reklamačnom poriadku, či alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI:

cena nehnuteľnosti do 49.999,- € provízia je  4% z kúpnej ceny ( minimálne  2.000,- €)
cena nehnuteľnosti od 50.000,- € do 100.000,- € provízia je  3% z kúpnej ceny ( minimálne  2.500,- €)
cena nehnuteľnosti od 100.000,- € do 150.000,- € provízia je  3% z kúpnej ceny ( minimálne  3.000,- €)
cena nehnuteľnosti od 150.000,- € do 300.000 - € provízia je  3% z kúpnej ceny
cena nehnuteľnosti od 300.000,- € do 1.300.000,- € provízia je  2% z kúpnej ceny

V individuálnych prípadoch môže byť provízia (odmena) za služby realitnej kancelárie Renami s.r.o stanovená dohodou, na základe špecifikácií náročnosti  konkrétneho obchodného prípadu a poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza, či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám. 

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR. V cene zahrnutá kompletná právna dokumentácia až po odovzdanie nehnuteľnosti do užívania.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON: NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS:

Nábor nehnuteľnosti

150 €

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom a návrh podmienok predaja, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

Inzerovanie nehnuteľnosti

 5€ / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 5 € / deň. Topovanie je spoplatnené nad rámec inzerovania nehnuteľnosti ( preplácajú sa skutočne vynaložene náklady na konkrétnu službu, realitný portál a dĺžku uverejnenia zvýrazneného inzerátu )

Obhliadky

150 € / mesačne 

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

Osobná asistencia

 

 20 €/ za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 20 € / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva (LV), náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

variabilné »

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky:  www.google.com/maps -“získať trasu“. 

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty a amortizáciu, strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

 100 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

150 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

150 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Vyhotovenie prezentačného videa 

250€ 

Krátke prezentačné video, verzia zrýchleného videa č.2, produkcia, strih, úprava materiálov, návrh a scenár, zábery z dronu, interiér + exterier a okolie

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

2000 €

Podľa náročnosti a požiadaviek klienta, v zmysle dohodnutých predpokladaných využitých služieb, nevyhnutne vyžadované úkony  súvisiace so službou

Dokument na stiahnutie

Cenník realitných služieb (196.00 kB)  Otvoriť Stiahnuť